Ghế chống tĩnh điện

Ghế chống tĩnh điện có tựa vòng để chân
Ghế chống tĩnh đi&...
Ghế chống tĩnh điện có tựa Màu: Đen
Ghế chống tĩnh đi&...
Ghế chống tĩnh điện không tựa mặt tròn
Ghế chống tĩnh đi&...
Ghế chống tĩnh điện chân thép Màu: Đồng, Đen
Ghế chống tĩnh đi&...