Bao ngón chống tĩnh điện

Bao ngón tay cam sần chống tĩnh điện
Bao ngón tay cam sần chống t...
Bao ngón tay không vành
Bao ngón tay không vành
Bao ngón có vành
Bao ngón có vành
Bao ngón tay cao su không bột loại thẳng Trufit ( 1440 cái / túi )
Bao ngón tay cao su không bột loại thẳng...