Tem hiển thị độ ẩm - Thiết bị hiển thị độ ẩm

Máy hiển thị độ ẩm HTC1- HTC2
Máy hiển thị độ ẩm HTC1- HTC2
Tem hiển thị độ ẩm 3 nấc
Tem hiển thị độ ẩm 3 nấc
Tem hiển thị độ ẩm 6 nấc
Tem hiển thị độ ẩm 6 nấc