Nhíp thép. nhíp nhựa , nhíp tĩnh điện

Nhíp tre
Nhíp tre